Talk about Lebanon

Talk about Lebanon

Talk about Lebanon

Talk about Libanon er et initiativ av Act!ve Lebanon: Vi vil snakke mye om Libanon, vi føler at medier og verden har glemt hva som skjedde i den 4.august. Det vil gi verden:

1-Informasjon
2-Sannhet
3-Bevisthet
4-Støtte

Vi skal bli med i seminarer, arrangementer og debatter.
Vi skal være på sociale medier for å snakke om Libanon

Talk About Lebanon Campaign: we will talk about Lebanon a lot. We need to reach the international communities and show the world what is happening on the Lebanese ground. This will give the world:

1-Information
2-Truth
3-Awareness
4-More support

We will be guests in seminars, events, talks and round tables.
We will be on social media 24 hours a day to talk about Lebanon.