Snakke med de overnevente potensielle universiteteter, sender eposter om initativet