Produksjon av film: Finne et klasserom Finne en skuespiller Projector, equipement,logsitics